Obec Poniklá
Obec Poniklá

Komunální odpad – otázky a odpovědi

EKO

...trochu delší text o odpadářských změnách v letošním roce...

Postupně se prokousáváme změnami, které nám přinesla v první řadě změna legislativy (jiný výpočet ceny pro likvidaci odpadu) a změna svozové firmy (výměna a čipování popelnic, změna loga na pytlích a autech). Obecný strach ze změn má snad i tentokráte poněkud velké oči, při střízlivém pohledu se toho pro uživatele systému mění pramálo. Ideálně každému konkrétně rádi na OÚ vysvětlíme, jak se ho změny (ne)dotknou, základní teze ale i zde opakuji a mírně doplňuji o nové poznatky. Níže uvádím modelové příklady:

A, Mám pytlový svoz, nepoužívám popelnici. Tak to se pro Vás nemění téměř nic! Jenom od 1. 7. 2022 budete používat placené pytle s novým logem, které získáte a rovnou i zaplatíte na OÚ. Do 30. 6. 2022 můžete používat starší typy pytlů zakoupených letos, nebo dříve. Odpadá také minimální předepsaný počet zakoupených pytlů. Cena pytlů zůstává stejná jako v minulém roce, tedy velký pytel 90 Kč pro rok 2022, od roku 2023 to pak bude 100 Kč. Malý pytel dokonce zlevňuje na 45 Kč, od roku 2023 bude stát 50 Kč.

B, Mám popelnici a jsem zvyklý ji vyvážet nahodile, dávám pytel pod víko. Z hlediska financí se nemění takřka nic, z hlediska postupů jen něco málo. Popelnici budete mít plastovou a čipovanou (tu dodá firma, případně vám čipem opatří Vaši plastovou, je-li pro ten účel vhodná). Zatím dále používáte pytle pod víko (do 30. 6. 2022 to může být i starý typ). Ale až se naplno spustí systém čipování, předpokládáme ideálně od 1. 7. 2022, bude Vám místo pytle jako známky sloužit právě onen zespodu u držadla umístěný červený čip. (Valná většina popelnic je již označena.) Po spuštění systému totiž svozové auto zaznamená při každém výsypu, že právě Vaše popelnice byla vyklopena (jakoby si udělá čárku na Vašem konzumním lístku). Počet výsypů se sečte až na konci roku, poté Vám obecní úřad zašle výzvu k úhradě. Cena za jeden výsyp je 90 Kč v roce letošním (ať už je to pytel pod víko, nebo později právě "pípnutí" čipu), v roce 2023 to bude 100 Kč.

C, Mám popelnici a jsem zvyklý ji vyvážet pravidelně. Vás se dotknou změny nejvíce. Finančně si pohoršíte, neboť zákon již neumožňuje poskytovat Vám množstevní slevu. Od roku 2022 musí být každý litr kapacity svezené nádoby zpoplatněn stejnou částkou, nově tedy už nemůže být Vaše popelnice svezena za nižší částku, než stejně velká popelnice či pytel u výše zmíněných případů nahodilých svozů. Jeden výsyp tak u klasické popelnice bude v roce 2022 stát 90 Kč, v roce 2023 pak 100 Kč. U větších popelnic a kontejnerů pak bude cena za výsyp násobkem poměru jejich velikosti k velikosti popelnice standardní (10x větší kontejner, do kterého se vejde objem deseti popelnic, bude stát jako 10 popelnic). Všechny nádoby budou plastové a postupně i čipované. Do zprovoznění systému čipování (bude ohlášeno, snad od 1. 7. 2022) budeme u Vaší popelnice předpokládat frekvenci vývozu tak, jak jsme měli dosud nasmlouváno (týdenní, čtrnáctidenní, kombinovaný). Zde je však třeba uvést, že od května přecházíme na letní čtrnáctidenní svoz, který všechny výše uvedené periodicity stejně v důsledku mění na čtrnáctidenní svoz. Změna nastane, až bude spuštěno čipování. Nově totiž nebudete automaticky platit za každý objednaný svoz, ale pouze za ten skutečně provedený (čipem zaznamenaný)! To se může hodit v případě, že jste dosud  neplnili popelnici "do plna" a nebude Vám vadit, když výsyp odložíte na další svoz, případně v době delší dovolené, atp. Důležité bude v tomto případě jasně vyjádřit vůli, že popelnice nemá být svezena. U valné většiny stanovišť je to snadné - popelnici prostě nepřistavíte ke svozové trase, tím pádem za její zbytečný výsyp nezaplatíte. U bytových domů, kde jsou popelnice postaveny přímo u svozové trasy a není možné je mimo svoz uklízet, se nabízí dvě varianty řešení. Buď vysunutí popelnice určené pro svoz těsně před její stanoviště, nebo pomocí cedulky označovat popelnice, které svezeny být nemají. Taková cedulka bude k dostání na OÚ, nebo si ji snadno vyrobíte, budete-li chtít nějaký svoz vynechat.

Kdy se bude svážet komunální odpad?

Nadále je svozovým dnem pondělí. V měsících říjen až duben se sváží směsný komunální odpad každý týden. V měsících květen až září se sváží odpad jednou za čtrnáct dní, přičemž v pondělí 2. května 2022 svoz proběhne a dále pak vždy po 14 dnech (většina kalendářů označuje týdny letního svozu jako sudé).

Je systém zpoplatnění spravedlivý?

Spravedlnost je ohebným a zneužívaným pojmem, myslím však, že náš systém spravedlivý je. Umí totiž (stejně jako v případě elektřiny, vodného, stočného i nákupů v samoobsluze) rozlišit, kolik kdo dané služby využije. Opačný systém, tedy paušální platba na hlavu bez ohledu na množství produkovaného odpadu, sice používá kvůli zjednodušení vlastní agendy většina obcí, principiálně mi to však správné nepřipadá. Systém adresného zpoplatnění je také klíčovou motivací k třídění a snad i obecně k úvaze o redukci produkce odpadů. Že existuje určité malé procento neslušných asociálů zneužívajících systém všichni víme, ale stavět na nich tupá pravidla pro majoritu snad nemusíme...  Může se stát, že někdo, kdo produkuje opravdu hodně odpadu (domácnost má málo členů a přitom velmi často naplní popelnici), platí relativně vysoké částky. Proti tomu zase rodiny důsledně třídící a používající ekologický způsob vytápění zaplatí naopak násobně méně. V Poniklé v roce 2021 činila průměrná platba na občana a rekreační objekt 540 Kč, což je částka na spodní hranici republikových zvyklostí.

Co se tedy vlastně zpoplatňuje ve vztahu k občanovi?

Kapacita sběrné nádoby! Nikoliv váha, ani množství odpadu v popelnici, ale celková velikost popelnice násobená počtem skutečně provedených svozů. Pokud už tedy popelnici necháte vyvézt, bude stát stejně plná i poloprázdná, s popelem i s peřím. (Toto bezezbytku začne platit po zavedení čipování. Než se tak stane, platí vše uvedené jen s tím rozdílem, že u periodických svozů počítáme jejich četnost na základě sjednané frekvence.)

Když mi to stále není jasné, mohu se zeptat?

Samozřejmě! Podrobně si můžeme popovídat o každém jednom konkrétním případu a najít pro Vás nejvhodnější řešení. Osobně na OÚ, nebo telefonicky.

 

Pro zvídavé hlavičky ještě dvě nadstavbové otázky a odpovědi:

Proč došlo ke změně svozové firmy a kdo ji vlastní?

Firmu založilo a společně vlastní všech 21 obcí regionu Jilemnicka. Důvodem byla snaha o větší vliv a kontrolu lukrativního odpadového hospodářství a jeho provozování na neziskovém základu! Relativně malá svozová firma se na monopolisovaném trhu samozřejmě potýká s celou řadou provozních nevýhod, na druhou stranu ale nemusí kalkulovat do nákladů dividendy zahraničním majitelům. Tím je nastíněn základní rozdíl v podnikatelském modelu velké nadnárodní firmy a firmy vlastněné společně obcemi. Obdobný model není nijak ojedinělý a postupně na něj přecházejí sdružení obcí na více místech republiky. 

Vlastnický podíl ve firmě vychází z poměru počtu obyvatel obcí, Poniklé odpovídá cca 5% společnosti. Obce do firmy vložily jen poměrně nízké vklady, zbytek je klasicky řešen provozními úvěry, které sjednala přímo společnost EKO Jilemnicko s.r.o. 

Občan platí obci a ta pak svozové firmě?

Ano, a pozor, toto je trochu složitější. Jsou to totiž dva různé vztahy a různé výpočty. Vztah mezi obcí a občanem jsme si vysvětlili výše, jeho cílem je vybrat od lidí alespoň část skutečných nákladů. Určujícím je pro něj pouze a jenom kapacita sběrné nádoby. Druhý vztah je pak mezi svozovou firmou a obcí. Ten se zakládá na zpoplatnění dle váhy odpadu za celou obec, času posádky potřebného ke svezení odpadu v rámci obce a pronájmu nádob. A jelikož práce tříčlenné popelářské čety je značným nákladem, snažíme se šetřit právě oním letním svozem po čtrnácti dnech.

 

Nevěřte všem divokým chimérám, které se o odpadech šíří. A nebojte, ono se to všechno usadí.

Tomáš Hájek, starosta

Datum vložení: 28. 4. 2022 7:32
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2022 7:34

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet