Obec Poniklá
Obec Poniklá

Spolky

Největším bohatstvím Poniklé je dostatek činorodých obyvatel, kteří svojí spolkovou činností vytvářejí sousedský ráz života vsi. I v dnešní svrchovaně individualistické době si Poniklá zachovává pestrý vějíř aktivních spolků. A přestože spolková činnost nedosahuje již zdaleka svého vrcholu na přelomu 19.a  20. věku a za dob I. republiky, máme být stále na co hrdí.

Český červený kříž

Humanitární organisace Českého červeného kříže vznikla v naší obci roku 1947, ještě za živé vzpomínky na hrůzy německého válečného běsnění.

Divadelní spolek Josef Jiří Kolár Poniklá

Nejstarší ponikelskou dodnes provozovanou spolkovou činností je ochotničení.

#

Jeskyňáři

Přestože krasový charakter ponikelského podzemí byl objeven již v předvečer první světové války, lze o skutečně organisovaném a systematickém průzkumu hovořit od roku 1967.

#

Kabinet kerkonošské slovesnosti

Vlastenecko obrozenecký spolek ustavený roku 2010 k velebení staroslavné historie Poniklé a Krkonoš. Kabinet si vytýká za cíle systematické shromažďování dat o historii a současnosti regionu, zbudování knihovny regionálií (zejm. s ohledem na kerkonošské nářečí), rozvoj naučného turismu, studium a zvládnutí kerkonoštiny a vlastní publikační činnost.

#

Matice Tuláčkova

Učená společnost Matice Tuláčkova působí od roku 2001 na poli popularisace odkazu největšího z Ponikelských rodáků - Jiřího Václava Tuláčka, řečeného Mladčů.

#

Mažoretky

Rázný pochodový krok a ekvilibristiku s hůlkami secvičují ponikelské mažoretky (vedené pod hlavičkou DDM Rokytnice nad Jizerou) ve dvou skupinách. "Berušky" nebo "Čekanky" jsou pak ozdobou plesů či oslav v širším okolí.

#

Museum krkonošských řemesel

Obdivuhodný počin manželů Pičmanových vybudovat vlastními silami ve své stodole národopisnou exposici života krkonošských horalů je přístupný široké veřejnosti.

#

Myslivecké sdružení Kákov

Myslivecké sdružení Kákov obhospodařuje v Poniklé honitby na levém břehu Jizery (tedy katastrální území Poniklá).

#

Myslivecké sdružení Kopanina

Myslivecké sdružení Kopanina obhospodařuje v Poniklé honitby na pravém břehu Jizery (tedy katastrální území Přívlaka). Ve sdružení Kopanina jsou společně s ponikelskými myslivci také jejich kolegové z Roprachtic, čímž je dán rozsah celého revíru.

#

Organizace žen

Činnost Organizace žen se dnes navenek projevuje zejména při výpomoci ostatním spolkům a obci Poniklá při pořádání kulturních a sportovních akcí (např. Pohádkový les).

Satori

Vokálně instrumentální sbor Satori pěje a hraje od roku 1992 zejména lidové písně, renesanční a barokní hudbu, koledy, spirituály, tradicionály i soudobou tvorbu. Zvláště napilno má soubor v adventní čas, kdy hojně vystupuje na koncertech v kostelích i plenéru.

#

SDH Poniklá

Spolkem s nejsilnější základnou je dnes Sbor dobrovolných hasičů Poniklá.

#

SDH Přívlaka

Hasičský sbor nad (do roku 1960 samostanou) obcí Přívlaka bdí od roku 1889.

#

Sojčata

Folklórní kroužek pod vedením nejlepší vypravěčky kerkonoškých poudaček paní Slávky Hubačíkové rozvíjí umělecké dovednosti a cit k tradici u předškolních dětí. Kroužek působí od roku 2011 při MŠ Poniklá.

#

Sokol Poniklá

Společná cvičení provádí Tyršovi stoupenci v Poniklé již od roku 1892.

#

TJ Poniklá (fotbalisté)

TJ Poniklá je přímým nástupcem Sokola Přívlaka, který byl ustaven roku 1921 a věnoval se jak tělovýchově, tak i hraní divadla.

#

Včelaři

Chovatelé včel se sdružují ve spolku od roku 1912. Vedle starostí o vlastní včelí společenstva se soustřeďují na šíření osvěty mezi svými členy i veřejností. A zejména produkují opravdu výtečný med.

#

Zkrášlovací spolek

Zkrášlovací spolek pečuje od roku 2010 o lepší vzhled Poniklé pořádáním úklidových brigád, zabývá se i rozvojem místních tradic (Ponikelské posvícení) a pořádáním sportovních a jiných akcí pro děti a seniory (Poslední jízda, pečení perníčků, turnaj v člověče nezlob se, etc.). Zkrášlovací spolek je součástí Ponikelského Sokola.

#

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet