Obec Poniklá
Obec Poniklá

Spolky

Největším bohatstvím Poniklé je dostatek činorodých obyvatel, kteří svojí spolkovou činností vytvářejí sousedský ráz života vsi. I v dnešní svrchovaně individualistické době si Poniklá zachovává pestrý vějíř aktivních spolků. A přestože spolková činnost nedosahuje již zdaleka svého vrcholu na přelomu 19.a  20. věku a za dob I. republiky, máme být stále na co hrdí.

Český červený kříž

Humanitární organisace Českého červeného kříže vznikla v naší obci roku 1947, ještě za živé vzpomínky na hrůzy německého válečného běsnění.

Divadelní spolek Josef Jiří Kolár Poniklá

Nejstarší ponikelskou dodnes provozovanou spolkovou činností je ochotničení.

Divadelní spolek Josef Jiří Kolár Poniklá

Jeskyňáři

Přestože krasový charakter ponikelského podzemí byl objeven již v předvečer první světové války, lze o skutečně organisovaném a systematickém průzkumu hovořit od roku 1967.

Jeskyňáři

Kabinet kerkonošské slovesnosti

Vlastenecko obrozenecký spolek ustavený roku 2010 k velebení staroslavné historie Poniklé a Krkonoš. Kabinet si vytýká za cíle systematické shromažďování dat o historii a současnosti regionu, zbudování knihovny regionálií (zejm. s ohledem na kerkonošské nářečí), rozvoj naučného turismu, studium a zvládnutí kerkonoštiny a vlastní publikační činnost.

Kabinet kerkonošské slovesnosti

Matice Tuláčkova

Učená společnost Matice Tuláčkova působí od roku 2001 na poli popularisace odkazu největšího z Ponikelských rodáků - Jiřího Václava Tuláčka, řečeného Mladčů.

Matice Tuláčkova

Mažoretky

Rázný pochodový krok a ekvilibristiku s hůlkami secvičují ponikelské mažoretky (vedené pod hlavičkou DDM Rokytnice nad Jizerou) ve dvou skupinách. "Berušky" nebo "Čekanky" jsou pak ozdobou plesů či oslav v širším okolí.

Mažoretky

Museum krkonošských řemesel

Obdivuhodný počin manželů Pičmanových vybudovat vlastními silami ve své stodole národopisnou exposici života krkonošských horalů je přístupný široké veřejnosti.

Museum krkonošských řemesel

Myslivecké sdružení Kákov

Myslivecké sdružení Kákov obhospodařuje v Poniklé honitby na levém břehu Jizery (tedy katastrální území Poniklá).

Myslivecké sdružení Kákov

Myslivecké sdružení Kopanina

Myslivecké sdružení Kopanina obhospodařuje v Poniklé honitby na pravém břehu Jizery (tedy katastrální území Přívlaka). Ve sdružení Kopanina jsou společně s ponikelskými myslivci také jejich kolegové z Roprachtic, čímž je dán rozsah celého revíru.

Myslivecké sdružení Kopanina

Organizace žen

Činnost Organizace žen se dnes navenek projevuje zejména při výpomoci ostatním spolkům a obci Poniklá při pořádání kulturních a sportovních akcí (např. Pohádkový les).

Satori

Vokálně instrumentální sbor Satori pěje a hraje od roku 1992 zejména lidové písně, renesanční a barokní hudbu, koledy, spirituály, tradicionály i soudobou tvorbu. Zvláště napilno má soubor v adventní čas, kdy hojně vystupuje na koncertech v kostelích i plenéru.

Satori

SDH Poniklá

Spolkem s nejsilnější základnou je dnes Sbor dobrovolných hasičů Poniklá.

SDH Poniklá

SDH Přívlaka

Hasičský sbor nad (do roku 1960 samostanou) obcí Přívlaka bdí od roku 1889.

SDH Přívlaka

Sojčata

Folklórní kroužek pod vedením nejlepší vypravěčky kerkonoškých poudaček paní Slávky Hubačíkové rozvíjí umělecké dovednosti a cit k tradici u předškolních dětí. Kroužek působí od roku 2011 při MŠ Poniklá.

Sojčata

Sokol Poniklá

Společná cvičení provádí Tyršovi stoupenci v Poniklé již od roku 1892.

Sokol Poniklá

TJ Poniklá (fotbalisté)

TJ Poniklá je přímým nástupcem Sokola Přívlaka, který byl ustaven roku 1921 a věnoval se jak tělovýchově, tak i hraní divadla.

TJ Poniklá (fotbalisté)

Včelaři

Chovatelé včel se sdružují ve spolku od roku 1912. Vedle starostí o vlastní včelí společenstva se soustřeďují na šíření osvěty mezi svými členy i veřejností. A zejména produkují opravdu výtečný med.

Včelaři

Zkrášlovací spolek

Zkrášlovací spolek pečuje od roku 2010 o lepší vzhled Poniklé pořádáním úklidových brigád, zabývá se i rozvojem místních tradic (Ponikelské posvícení) a pořádáním sportovních a jiných akcí pro děti a seniory (Poslední jízda, pečení perníčků, turnaj v člověče nezlob se, etc.). Zkrášlovací spolek je součástí Ponikelského Sokola.

Zkrášlovací spolek

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet