Obec Poniklá
Obec Poniklá

Probíhá úprava webových stránek.

O Poniklé

Trocha statistiky

 počet obyvatel: 1120 duší (k 1.1. 2020)

počet obyvatel Poniklá

katastrální výměra: 13,76 km²

rozdělení pozemků Poniklá  

občanská vybavenost: MŠ, devítiletá ZŠ, ordinace praktického a dětského lékaře, Pečovatelská služba, pošta, 3x potraviny, 2x restaurace, 2x kadeřnice, kosmetika

veřejný vodovod: 85%

veřejná kanalisace: 75%

železnice: 1 nádraží a 1 zastávka

nadmořská výška: 390 - 730 m.n.m. (od hladiny Jizery v Mladkově po hranici s Jestřabím nad Reinišovým statkem, náves v nadmořské výšce 490m.n.m.)

zeměpisné souřadnice: 50° 39′ 42″ s. š., 15° 27′ 53″ v. d. Tuláčkova náves)

Podrobná historie

K výročí jedné z prvých zmínek o Poniklé sepsal Oldřich Peterka velmi čtivou formou Pamětní listy obce Poniklá:

PAMĚTNÍ LISTY

Pamětní listy

Historie v datech

kol. 1200 – předpoklad prvního stálého osídlení podél Jizery a Ponikelského potoka (dle PhDr. Václava Mattaucha)

1241 – k tomuto roku předpokládá PhDr. Václav Mattauch existenci více než 30 stavení, letopočet 1241 je považován za rok první písemné zmínky o obci (tvrzení však není patřičně doloženo a není všeobecně přijímáno)

kol. 1300 - archeologicky doložena existence Mladkovského hrádku na skále nad „Dlabolovým kolenem“ (výzkum vedl PhDr. Jan Prostředník)

1344 – 1350 někdy mezi těmito lety vznikl první doložený soupis far pražské diecéze, v němž jednoznačně figuruje naše „Poniklé“

1352 – zmínka o osvobození obce od placení desátku z důvodu chudoby

1354 - písemná zmínka o změně duchovního při ponikelském kostele (k tomuto datu v roce 2004 uspořádány oslavy 650 let obce)

1375 - majitelem obce Přívlaka je Jan z Valdštejna

1454 - na tažení v Polsku doložen Vítek z Poniklé, snad nejstarší doložený představitel drobné ponikelské šlechty

1461 - umírá Jan z Valdštejna, "pán na Poniklé"

1492 - Poniklou získává Heník z Valštejna

1555 - Jan z Valdštejna daruje na ponikelskou roubenou zvonici nádherný zvon

1581 - Poniklá má 63 usedlostí, patří mezi tři největší vsi panství, zmínka o krčmě

1654 - Poniklá má 25 obydlených statků a tři opuštěné, Přívlaka 15 usedlostí, 15 chalup a panský mlýn

1657 - zpracováním lnu a tkaním plátna patří poniklá k nejznámějším českým vývozcům

1682 - dřevěný kostelík přestavěn na zděný a vysvěcen sv. Jakubovi Většímu

1725 - první písemná zmínka o Janu Fišerovi, který učil děti po domech

1738 - první ponikelská škola U Jírů, učitel Jan Rychnovský

1804 - ke kostelu přistavěna zděná věž a do ní přemístěny zvony

1823 - 21. října vznikl ve škole požár od lnu sušeného nad kamny; 24 dětí bylo popáleno,  tři z nich zemřely

1825 - nejstarší zmínky o sousedském divadle na Přívlace

1833 - dostavěna největší usedlost v Poniklé - Krejčův statek

1843 - Přívlaka má 110 domů a 880 obyvatel

1864 - principál Bažant zakládá tradici ochotnického divadla v Poniklé

1866 - během prusko-rakouské války pochoduje vsí pruské vojsko, ponikelský hrdina Jiří Václav Tuláček je sousedy odzbrojen a na vojsko tak nevystřelí

1876 - na Přívlace založena dvoutřídní škola

1884 - založen sbor dobrovolných hasičů v Poniklé

1888 - narodil se grafik, malíř a spisovatel Jaroslav Skrbek

1889 - založen Sbor dobrovolných hasičů Přívlaka

1892 - založen Sokol Poniklá

1899 - zahájen provoz železniční tratě, při výstavbě zbouráno na Přívlace 16 domů a 2 stodoly

1906 - založen pěvecký sbor Dalibor

1910 - Přívlaka má 113 domů a 900 obyvatel

1913 - založen Včelařský spolek

1920 - otevřena obecní knihovna

1922 - otevřen Přívlacký hřbitov

1923 - založen Sokol Přívlaka

1928 - 1. května se poprvé rozsvítilo elektrické světlo v Hospodě u Holubců (v celé obci až 1934)

1929 - založena v Poniklé Masarykova letecká liga (působila do r. 1938)

1935 - přívlacká škola připojena k měšťanské škole v Poniklé

1938 - 24. listopadu vtrhlo do Poniklé německé vojsko a dosadilo starostu Emila Knappeho, Poniklá i Přívlaka (vzdor ryze českému osídlení) přípojeny k Třetí říši

1939 - zakázána činnost spolků, zabaveny kroniky, pokladny, ukradeny kulisy, garderoba, z kostela sejmuty dva zvony k roztavení do dělových koulí

1941 - tkalcovna Prellog přechází na vojenskou výrobu, šije batohy, torny, stany, řemeny, důtky

1947 - zřízena první mateřská škola ve vilce pana Rychtáře

1951 - elektrifikace Přívlaky

1957 - založeno JZD Poniklá

1961 - 1. ledna Přívlaka připojena k Poniklé

1964 - dostavěna hasičská zbrojnice a televizní převaděč na Jilmu

1971 - dokončeno koupaliště, JZD staví druhý kravín

1978 - velká povodeň strhává lávku na Preložce

1985 - založen Klub důchodců, zbourána barokní fara

1993 - založen pěvecký sbor Satori

1996 - po stu letech uzavřena přádelna v Poniklé, hlavní zaměstnavatel ve vsi, do provozu uvedena hlavní ČOV

2001 - zahájen provoz Singing rocku

2002 - otevřen Dům s pečovatelskou službou

2008 - obec získává titul Vesnice roku Libereckého kraje, dostavěna tělocvična u ZŠ

2016 - v obci žije 1152 duší a funguje na 20 spolků

 

Ocenění obce

1944 - Vzorná obec říše Velkoněmecké (zvýšený výskyt udavačů)

1999 - modrá stuha v soutěži Vesnice roku za společenský život

2007 - modrá stuha v soutěži Vesnice roku za společenský život

2008 - zlatá stuha za vítezství v krajském kole soutěže Vesnice roku

 

 

Interaktivní mapa

mapa

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

Rozpočet