Obec Poniklá
Obec Poniklá

Publicita - IROP - ZŠ Poniklá

irop

Projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004076

Název výzvy: 46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury základního vzdělávání zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových kompetencích a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo realizací stavebních úprav školní budovy čp. 148 a přístavby ke sportovní hale, čímž dojde k potlačení bariér pro osoby s omezenou možností pohybu, dále dojde k rekonstrukci a pořízení vybavení odborných učeben a kabinetu, k úpravám venkovního prostoru za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt školní budovy čp. 148, vybudovaná výtahová šachta, přístavba ke sportovní hale, kdy jsou všechny tyto prostory přizpůsobené pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace (těmto osobám jsou vybudovány bezbariérové toalety). Dále pak rekonstruované a vybavené odborné učebny: jazyková učebna, učebna fyziky, učebna matematiky, učebna chemicko-biologická, učebna praktických činností, odborná učebna – audiovizuální sál ve vazbě na všechny klíčové kompetence. Je upraveno venkovní prostranství kolem objektu školy čp. 148.

Přehled výstupů projektu:

  • stavebně upravený objekt základní školy, který splňuje bezbariérové užívání stavby a to díky nově vybudovanému výtahu umístěného v šachtě na zadním dvoře,
  • úpravy chodeb, elektroinstalací, rozvody vzduchotechniky v hlavní budově ZŠ,
  • nové toalety včetně bezbariérové v přístavbě,
  • nové odborné učebny plné moderních technologií a pomůcek pro kvalitní výuku žáků – odborná učebna jazyková, fyzikální, matematická, chemicko-přírodovědná (v budově ZŠ) a učebna pro odborné vyučování a kabinet (v přístavbě),
  • upravené venkovní prostranství na zadním dvoře ZŠ,
  • úprava stávajícího vstupu na ochoz sportovní haly.

 

Harmonogram realizace projektu:   duben 2019duben 2020

Celkové výdaje projektu: 25 998 632,70 Kč

  • z toho způsobilé výdaje projektu: 19 631 819,39 Kč
  • očekávaná výše dotace: 17 668 637,45 Kč

 

Fotografie

Před                            Po

1a1b

jazyková učebna

2a2b

učebna chemie a biologie

3a3b

učebna fyziky

4a4b

učebna matematiky

5a5b

6a6b

chodby a schodiště

8

přístavba (vpravo)

d1d2

nová dílna

t2v2

terénní úpravy a výtah

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet