Obec Poniklá
Obec Poniklá

Obecní uši dokořán

Podrobnosti ke schůzkám a výstupům jednotlivých pracovních skupin budou postupně publikovány na níže uvedených odkazech:

 • Bezpečnost v dopravě (1/14; přechody pro chodce, cyklotrasy, cesty pro pěší, obytná zóna ke školce)
 • Prostory pro volnočasové aktivity (stávající využití prostor, potenciální nové prostory, prostory jen pro příležitostné setkávání)
 • Infrastruktura pro cestovní ruch (obecní mobiliář, lavičky po obci, útulny, informační systém, naučné stezky, prostor okolo nového parkoviště, parkování na návsi)
 • Odpady (kontejnery a kontejnerová stání, popelnice po obci, tříděný odpad, frekvence svozů, bioodpad)

 

Stručné shrnutí úvodní schůzky ze dne 17. března 2023

Na čem jsme se společně s občany Poniklé usnesli:

 • Dle zájmu občanů vznikly čtyři zájmové pracovní skupiny, každá s různým počtem členů
 • Do pracovních skupin se mohou na základě svého zájmu přihlásit i další členové
 • Každá skupina bude spravovat rozpočet 20.000,- Kč, zcela podle svého vlastního uvážení - ve prospěch projednávané problematiky (například studie, výkres, pracovní cesta, něco malého opravit, poradenské služby, třeba napadne lidi ještě něco dalšího)...
 • V každé pracovní skupině bude jeden "pověřený" člen Rady nebo Zastupitelstva, který bude svolávat jednání pracovní skupiny - první jednání obešle emailovou cestou, ideálně s cca třemi možnými termíny/časy, tak aby mohlo dorazit co nejvíce zájemců o pracovní skupinu.
 • "Pověřený" radní nebo zastupitel bude mít stejný hlas jako jakýkoliv jiný člen pracovní skupiny, s tím, že bude zároveň osobou, která případně zadá/připraví podklady, které byly již zpracovány, zjistí, co se v jednotlivých oblastech už dělo, a hlavně co opravdu reálně je v kompetenci obce!
 • Pracovní skupiny by se měly sejít minimálně 2x, ideálně 3-4x, tak aby - nejprve zadanou problematiku rozebrali, sepsali seznam hrozeb a příležitostí, tento seznam prioritizovali, a rozhodli do čeho investují svěřené peníze, zrealizovali objednávku nebo pracovní cestu, připravili podklady pro výstupní setkání v rámci projektu.
 • Ve druhé polovině června (za 3 měsíce) bude svolána závěrečná schůzka projektu, kde se sejdou všechny pracovní skupiny, a někdo (bylo by dobré, kdyby to nebyl pověřenec) představí výstupy skupiny - identifikaci problémů (všech), prioritizace, vyúčtování prostředků, doporučení Obci (Radě, Zastupitelstvu)
 • Po nějaké době (roce) bude Rada obce informovat občany o tom, jak naložila s doporučeními občanů.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet