Obec Poniklá
Obec Poniklá

Publicita

logo

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

Pořízení a obnova přetlakové dýchací techniky

celkové náklady: 123 662 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 70 675 Kč

příspěvek obce Poniklá: 52 987 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 225/23/ZK ze dne 30.5.2023 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení a obnova přetlakové dýchací techniky“. Předmětem projektu byl nákup setů dýchacího přístroje – 2 ks a repase redukčních ventilů – 4 ks.  

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující osobní prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

celkové náklady: 167 409,55 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 98 362 Kč

příspěvek obce Poniklá: 69 047,55 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 225/23/ZK ze dne 30.5.2023 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Předmětem projektu bylo zakoupení věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • 6 x dopravní kužel,
 • 1 x páteřní deska,
 • 1 x páčidlo,
 • 5 x kufr,
 • 2 x kombinovaná proudnice C52,
 • 1 x pěnotvorný nástavec na střední pěnu,
 • 1 x pěnotvorný nástavec na těžkou pěnu,
 • 1 x vozidlová radiostanice,
 • 6 x autonabíčky,
 • 1 x řetězy na CAS,
 • 1 x asanační lišta.

Důvodem obnovy jsou dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující věcné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

eu

Projekt:                                                           Oprava cesty kolem Krejčova statku

Celkové způsobilé výdaje:                         2 467 926,39 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             2 097 737,43 Kč

Výše příspěvku žadatele:                              370 188,96 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 01/2023 - ukončení 10/2023

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je oprava cesty kolem Krejčova statku v celkové délce 791 m. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

eu

Projekt:                                                           Oprava cesty kolem Roudnického potoka

Celkové způsobilé výdaje:                         3 273 442,75 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             2 782 426,34 Kč

Výše příspěvku žadatele:                              491 016,41 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 01/2023 - ukončení 10/2023

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je oprava cesty kolem Roudnického potoka v celkové délce 906 m. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

eu

Projekt: Revitalizace zpevněných ploch na Tuláčkově návsi, Poniklá

Celkové způsobilé výdaje:                         1 660 356,18 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                                628 329,00 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           1 032 027,18 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 1/2023 - ukončení 10/2023

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je úprava veřejného prostranství Tuláčkovy návsi, stávající rozlehlá asfaltová plocha bude funkčně rozdělena, povrch bude v místě chodníku a parkoviště pro osobní automobily vydlážděn polopropustnou dlažbou. Vznikne tak 10 parkovacích míst a chodník pro pěší v délce 75 m. Celková upravovaná plocha bude 136 m. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

 

logo

 

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj formou účelové dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství následující projekt:

Pořízení domácích kompostérů pro občany obce Poniklá

celkové náklady:                         311 272,60 Kč

příspěvek Libereckého kraje:        180 000,00 Kč

příspěvek obce Poniklá:               131 272,60 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/23/ZK ze dne 30.5.2023 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení domácích kompostérů pro občany obce Poniklá“. Výstupem projektu je pořízení 30 ks domácích kompostérů za účelem kompostování zahradního bioodpadu. Očekávaným cílem je snížit podíl bioodpadu ve směsném komunálním odpadu.    

 

logo

V roce 2022 podpořil Liberecký kraj formou účelové dotace v oblasti regionálního rozvoje následující projekt:

Obecní uši dokořán II.

celkové náklady: 100 000 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 70 000 Kč

příspěvek obce Poniklá: 30 000 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení  Zastupitelstva Libereckého kraje č. 303/22/ZK ze dne 21.6.2022 účelovou dotaci na projekt s názvem "Obecní uši dokořán II.". Účelem projektu bylo uspořádání diskuzního setkání o všech dobrých nápadech, které pohnou obcí kupředu aneb sousedská debata nad ponikelskými, přívlackými, novoveskými, jilemskými a zabylskými radostmi a strastmi.

 

logo

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj formou individuální dotace v oblasti cestovního ruchu následující projekt:

Vzhůru ke hvězdám - navigační systém a vybudování chodníku pro památku UNESCO v Poniklé

celkové náklady:                         506 272 Kč

příspěvek Libereckého kraje:        500 000 Kč

příspěvek obce Poniklá:               6 272 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 79/23/ZK ze dne 28.2.2023 účelovou dotaci na projekt s názvem „Vzhůru ke hvězdám - navigační systém a vybudování chodníku pro památku UNESCO v Poniklé“. Účelem projektu je vybudování doprovodné turistické infrastruktury na území obce v souvislosti se zápisem perličkového řemesla na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO – realizace navigačního systému a vybudování chodníku pro pěší od parkoviště za farou k návsi.  

 

logo

V roce 2022 podpořil Liberecký kraj formou účelové dotace v oblasti rozvoje doprovodné turistické infrastruktury následující projekt:

Karavanová stání „Homole“, Poniklá

celkové náklady:                         1 258 777 Kč

příspěvek Libereckého kraje:        400 000 Kč

příspěvek obce Poniklá:               858 777 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 301/22/ZK ze dne 21.6.2022 účelovou dotaci na projekt s názvem „Karavanová stání „Homole“, Poniklá“. Účelem projektu je vybudování 5 ks karavanových stání s pořízením servisní technologie pro obytná vozidla pro potřeby návštěvníků areálu Homole tak, aby došlo ke zvýšení návštěvnosti areálu, rozšíření turistické nabídky a služeb v oblasti turistické infrastruktury.   

 

logo

V roce 2021 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením této dotace z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

Obec Poniklá – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

celkové náklady: 6 500 000 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 1 000 000 Kč

jiné finanční příspěvky: 5 500 000 Kč

Obec Poniklá obdržela účelovou dotaci na projekt s názvem „Obec Poniklá – pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 248/21/ZK ze dne 22.6.2021.

Důvodem pořízení nové cisternové automobilové stříkačky je obnova vozového parku výjezdové jednotky. Cisterna nahradí 40 let starou CAS 25/2500/100-M2Z-LIAZ L101.860, která již nevyhovuje současným požadavkům.

 

logo

V roce 2022 podpořil Liberecký kraj formou individuální dotace v oblasti regionálního rozvoje následující projekt:

Zázemí multimediálního sálu při ZŠ Poniklá

celkové náklady: 562 400 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 500 000 Kč

příspěvek obce Poniklá: 62 400 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 576/22/ZK ze dne 29.11.2022 účelovou dotaci na projekt s názvem „Zázemí multimediálního sálu při ZŠ Poniklá“ – krajská finanční odměna za vítězství v soutěži Vesnice roku 2022. Předmětem projektu bylo dovybavení prostoru před multimediálním sálem v přístavbě ZŠ Poniklá (montáž kuchyňské linky s barem) a dodání dataprojektoru.

 

logo

V roce 2022 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

Pořízení věcných prostředků PO 

celkové náklady: 40 798,06 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 24 478,00 Kč

příspěvek obce Poniklá: 16 320,06 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 229/22/ZK ze dne 31.5.2022 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení věcných prostředků PO“. Předmětem projektu bylo zakoupení věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • 2 x radiostanice,
 • 1 x plynový detektor.

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující věcné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

Obnova osobních ochranných prostředků

celkové náklady: 63 435,00 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 38 061,00 Kč

příspěvek obce Poniklá: 25 374,00 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 229/22/ZK ze dne 31.5.2022 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova osobních ochranných prostředků“. Předmětem projektu bylo zakoupení osobních ochranných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • 2 x kukla,
 • 4 x záchranářské rukavice,
 • 2 x zásahové rukavice,
 • 2 x zásahový oblek,
 • 1 x zásahová obuv,
 • 1 x přilba.

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující osobní ochranné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

logo

 

V roce 2022 podpořil Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí projekt:

Rekonstrukce vodovodu, Poniklá

celkové výdaje:                                  1 231 59143 Kč

příspěvek Libereckého kraje:              473 156,52 Kč

příspěvek obce Poniklá:                       758 434,91 Kč

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 424/22/ZK ze dne 27.9.2022 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Rekonstrukce vodovodu, Poniklá“. Zhotovitelem této akce byl Martin Dobiáš, Poniklá a Radomír Šír, Poniklá. Práce byly provedeny dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce vodovodu, Poniklá“, ve stupni „projekt stavby“, zpracovatel Ing. Arch. Jaromír Jirouš, Poniklá 70, 512 42, ČKAIT 0501278. Stavba byla realizována květen – červen 2022.  

eu

Projekt:  Obnova komunikace „kolem Chlumovy lípy“ a „kolem Ponikelského potoka“

Celkové způsobilé výdaje:                         1 708 891,70 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 452 557,94 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           256 333,76 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 02/2022 - ukončení 08/2022

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 5/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu jsou rekonstrukce komunikací v obci Poniklá v celkové délce 469 m. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

eu

Projekt:                                                           Opravy komunikací v Poniklé

Celkové způsobilé výdaje:                         3 391 053,12 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             2 882 395,15 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           508 657,97 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 02/2022 - ukončení 08/2022

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 6/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu jsou rekonstrukce komunikací v obci Poniklá v celkové délce 548 m. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

eu

Projekt:                                                           Parkoviště u fotbalového hřiště v Poniklé

Celkové způsobilé výdaje:                         1 579 251,71 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 342 363,95 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           236 887,76 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 04/2022 - ukončení 09/2022

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 6/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je výstavba nových odstavných ploch v těsné blízkosti fotbalového hřiště o celkové ploše 495 m2. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

eu

Projekt:                                                          Posílení vodního zdroje v obci Poniklá - vrt

Celkové způsobilé výdaje:                         1 829 318,00 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 463 454,00 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           365 864,00 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 04/2022 - ukončení 06/2023

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 2/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je vybudování hydrogeologického vrtu, který bude výtlačným řadem napojen do vodovodní soustavy obce. Realizací projektu dojde ke zlepšení zásobování obce pitnou vodou.

 

zu

Předmětem projektu s názvem ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Poniklá čp. 54 a 55 je snížení energetické náročnosti objektu formou zateplení svislých a vodorovných konstrukcí a výměna výplní bytového domu. Realizací projektu dojde k významné úspoře spotřeby energie na vytápění.

 

logo

V roce 2021 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na projekt: 

Oprava obecních cest v Poniklé

celkové náklady: 1 154 461,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 300 000,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 854 461,-Kč

realizace projektu: leden 2021 – září 2022

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Oprava obecních cest v Poniklé“. Účelem projektu byla údržba zpevněných komunikací v obci pomocí vyspravení lokálních prasklin a výtluků metodou PATCHMATIC včetně provedení vrstev kalového zákrytu SLURRY SEAL za účelem prodloužení životnosti komunikací.

 

eu

Název projektu:    Obnova sokolského parku, Poniklá – Naučná stezka „Na Vršku“

Celkové způsobilé výdaje:         2 302 142,56 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:            1 956 821,17 Kč

Výše příspěvku žadatele:              345 321,49 Kč

Žadatelem je TJ Sokol Poniklá

www.sfzp.cz     www.mzp.cz

 

 

logo

V roce 2021 podpořil Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí projekt:

Přepojení ČOV Cementárna na centrální ČOV včetně opravy centrální ČOV:

celkové výdaje: 1 999 075,98 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 1 035 251,81 Kč

příspěvek obce Poniklá: 963 824,16 Kč

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 60/21/ZK ze dne 23.2.2021 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Přepojení ČOV Cementárna na centrální ČOV včetně opravy centrální ČOV“. Zhotovitelem této akce byla společnost Stavby Flamberg, s. r. o., Soběraz 36, 507 13, IČO: 07189281, která práce provedla dle projektové dokumentace s názvem „Přepojení stáv. lokání ČOV (st.p.č. 607 k.ú. Poniklá) na obecní ČOV“, vypracované Ing. Alešem Kreislem, Vrchlabí. Stavba byla zahájena v lednu 2020 a ukončena v listopadu 2020. Kolaudace projektu proběhla v listopadu 2021. 

***

eu

Projekt:                                                           Obnova komunikace Jilem – Nístějka

Celkové způsobilé výdaje:                         2 609 694,12 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             2 218 240 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           391 454,12 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 04/2021 - ukončení 06/2021

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 5/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu jea rekonstrukce komunikace v obci Poniklá v délce 983 bm. Realizace projektu přispěje ke zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a udržitelného rozvoje těchto obcí.

***

eu

Projekt:                                                           Budování odstavných stání v obci Poniklá

Celkové způsobilé výdaje:                         2 808 554,59 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             2 387 271,40 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           421 283,19 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 06/2021 - ukončení 10/2021

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 8/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je realizace odstavných ploch u KD Kantýna a u pošty. Plocha nově vybudovaných odstavných ploch činí celkovou výměru 526 m2. Realizací projektu dojde k vybudování potřebných parkovacích míst a k usměrnění pohybu návštěvníků.

***

eu

Projekt:                                                           Oprava komunikace na Přívlacký kopec

Celkové způsobilé výdaje:                         2 173 610,73 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 847 569,12 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           326 041,61 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 04/2021 - ukončení 10/2021

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 8/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace v obci Poniklá, v části obce Přívlaka v délce 1 475 m. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění přístupnosti dané lokality a zvýšení bezpečnosti uživatelů komunikace.

***

 

logo

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj projekt z rozpočtu Libereckého kraje:

Oprava komunikace Jilem - Nístějka

celkové náklady: 906 560,07 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 800 000 Kč

příspěvek obce Poniklá: 106 560,07 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 142/20/ZK ze dne 26. 5. 2020 účelovou neinvestiční dotaci na projekt “Oprava komunikace Jilem – Nístějka“. Účelem opravy bylo přizpůsobit komunikaci na ppč. 1864/2 v k. ú. Přívlaka jako přístupovou pro obyvatele místní části obce Přívlaka v době rekonstrukce mostu Na Mejtě.

 

 

 

mmr

V roce 2020 obdržela obec Poniklá dotaci na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Poniklá“. Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové způsobilé výdaje:                         1 782 612,33 Kč

Výše příspěvku MMR:                                    600 000,00 Kč

Výše příspěvku žadatele:                          1 182 612,33 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         září 2020

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Předmětem projektu byla rekonstrukce WC a umýváren v 1. a . NP objektu čp. 303 (MŠ Poniklá).

 

logo

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením této dotace z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

Obnova osobních ochranných prostředků PO

celkové náklady: 35 582 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 13 129,64 Kč

příspěvek obce Poniklá: 22 452,37 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 178/20/ZK ze dne 23.6.2020 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova osobních ochranných prostředků PO“. Předmětem projektu bylo zakoupení ochranných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • zásahový oblek,
 •  
 •  
 • zásahové rukavice,
 • svítilna na přilbu.

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující osobní ochranné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

mzp

Projekt:                                                           Vybudování parkoviště „za farou“ v obci Poniklá

Celkové způsobilé výdaje:                         2 051 166 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 743 491 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           307 675 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 06/2020 - ukončení 10/2020

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu bylo vybudování odstavných ploch pro osobní automobily a autobusy v lokalitě „za farou“ v obci Poniklá. Realizací projektu došlo ke zlepšení života obyvatel obce i zlepšení služeb pro návštěvníky národního parku.

mzp

Projekt:                                                           Oprava cesty k hřišti u Jizery, Poniklá

Celkové způsobilé výdaje:                         1 192 596 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                             1 000 000 Kč

Výše příspěvku žadatele:                           192 596 Kč

Termín fyzické realizace projektu:         zahájení 06/2020 - ukončení 10/2020

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu byla oprava asfaltové komunikace navazující na silnici I. třídy I/14 a vedoucí k turisticky zajímavým obřím hrncům v údolí řeky Jizery. Realizací projektu došlo ke zlepšení infrastruktury obce i zlepšení služeb pro návštěvníky národního parku.

 

 

 

logo

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí projekt:

Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8:

celkové náklady: 1 468 806,43 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 826 073,67 Kč

příspěvek obce Poniklá: 642 732,76 Kč

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/19/ZK ze dne 27.8.2019 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8“. Zhotovitelem této akce byl RULF Nová Paka s. r. o., Vrchovina 173, 509 01, Nová Paka, IČO: 26009498, která práce provedla dle projektové dokumentace s názvem „OBEC PONIKLÁ, VODOVOD KLÁRA 2017“, vypracované Ing. Petrem Čepickým, Turnov. Stavba byla zahájena v červenci 2019 a ukončena v listopadu 2019. Kolaudace projektu proběhla v listopadu 2020. 

 

logo

V roce 2018 podpořil Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí projekt

1, Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka na obecní ČOV:

celkové náklady: 1 814 795,00 Kč
příspěvek Libereckého kraje: 1 111 940,43 Kč
příspěvek obce Poniklá: 702 854,57 Kč

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 313/18/ZK ze dne 28.8.2018 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka na obecní ČOV“. Zhotovitelem této akce byla 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 49904884, která práce provedla dle projektové dokumentace s názvem „Přepojení stávající lokální ČOV (st.p.č. 199/5 v k. ú. Přívlaka) na obecní ČOV Poniklá“ zpracované Ing. Alešem Kreislem. Stavba byla zahájena 24.9.2018 a ukončena 12.12.2018. Kolaudační souhlas byl vydán příslušným vodoprávním úřadem dne 26.11.2019. 

sfzp

Projekt: Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá
Celkové způsobilé výdaje: 3 754 411 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 2 000 000 Kč
Výše příspěvku žadatele: 1 754 411 Kč

Termín fyzické realizace projektu: zahájení 07/2019 - ukončení 11/2019

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu byla rekonstrukce pěší lávky přes Jizeru v obci Poniklá spočívající v odstranění původní ocelové konstrukce včetně mostovky a zbourání jednoho pilíře lávky a jeho nahrazení železobetonovým pilířem. Na opravené pilíře lávky byla usazena nová ocelová mostovka s příčnými dubovými trámy.

Délka nově vybudované lávky: 38 bm

Přínos navrhovaného opatření: Rekonstrukcí lávky dojde ke zvýšení kvality života a komfortu jak obyvatel obce Poniklá, tak návštěvníků národního parku.

logo

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1. Obnova osobních ochranných prostředků

celkové náklady: 44 506 Kč
příspěvek Libereckého kraje: 26 703 Kč
příspěvek obce Poniklá: 17 803 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova osobních ochranných prostředků“. Předmětem projektu byla obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá

 • 1 x přilba,
 • 1 x svítilna na přilbu,
 • 4 x svítilna,
 • 4 x výstražná vesta,

Realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

2. Obnova věcných prostředků

celkové náklady: 41 083 Kč
příspěvek Libereckého kraje: 24 649 Kč
příspěvek obce Poniklá: 16 434 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova věcných prostředků“. Předmětem projektu byla obnova věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • set 6 ks výstražných světel oranžové barvy,
 • skříňka s nástroji,
 • skříňka s elektro nástroji,
 • ucpávka kanalizační,
 • ruční radiostanice (2ks).

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující věcné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

3. Pořízení technických prostředků

celkové náklady: 45 262 Kč
příspěvek Libereckého kraje: 27 157 Kč
příspěvek obce Poniklá: 18 105 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení technických prostředků. Předmětem projektu bylo pořízení a doplnění chybějících technických prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • 1 ks plovoucího čerpadla,
 • 1 ks elektrického kalového čerpadla,

z důvodu zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

loga

Projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro  základní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004076

Název výzvy: 46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury základního vzdělávání zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových kompetencích a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo realizací stavebních úprav školní budovy čp. 148 a přístavby ke sportovní hale, čímž dojde k potlačení bariér pro osoby s omezenou možností pohybu, dále dojde k rekonstrukci a pořízení vybavení odborných učeben a kabinetu, k úpravám venkovního prostoru za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt školní budovy čp. 148, vybudovaná výtahová šachta, přístavba ke sportovní hale, kdy jsou všechny tyto prostory přizpůsobené pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace (těmto osobám jsou vybudovány bezbariérové toalety). Dále pak rekonstruované a vybavené odborné učebny: jazyková učebna, učebna fyziky, učebna matematiky, učebna chemicko-biologická, učebna praktických činností, odborná učebna – audiovizuální sál ve vazbě na všechny klíčové kompetence. Je upraveno venkovní prostranství kolem objektu školy čp. 148.

Harmonogram realizace projektu: duben 2019duben 2020

Maximální výše dotace: 20 091 354,96 Kč
Odhad celkových nákladů projektu: 27 530 481,16 Kč

 

V roce 2018 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Nákup ochranných prostředků PO

celkové náklady: 30 637,- Kč
příspěvek Libereckého kraje: 18 382,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 12 255,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18 382,00 Kč na realizaci projektu „Nákup ochranných prostředků PO“. Dodavatelem ochranných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • zásahový oblek ZAHAS VI comfort profi komplet – 1 ks
 • zásahovou obuv LUKOV Yuma - 1 ks
 • Kuklu s otvorem pro obličej Nomex – Deva – 1 ks
 • zásahové rukavice Cheyenne plus – 1 ks
 • přilbu MSA Gallet F1SF fotoluminiscenční – 1 ks

Realizací projektu došlo k obnově stávajících osobních ochranných prostředků, které již vykazovaly značné opotřebení a stáří.

2, Pořízení věcných prostředků požární ochrany

celkové náklady: 64 105,-Kč
příspěvek Libereckého kraje: 32 052,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 32 053,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 32 052,00 Kč na realizaci projektu „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Dodavatelem věcných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • nosítka Shell – 1 ks
 • přetlakový ventilátor Papin 350 (Honda GX 100) - 1 ks

Dalším dodavatelem byla firma Marta Lipková, Jilemnice, která dodala:

 • řetězovou motorovou pilu H572XP Husqvarna 18 – 1 ks

Realizací projektu došlo k výměně stávající řetězové pily (r. v. 2001), které již nevyhovovala z důvodu technického stavu a stáří. Dále pak došlo k doplnění nosítek a přetlakového ventilátoru, který dosud chyběl ve vybavení jednotky.

3, Oprava DA L1Z

celkové náklady: 33 585,-Kč
příspěvek Libereckého kraje: 16 500,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 17 085,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 16 500,00 Kč na realizaci projektu „Oprava DA L1Z“. Zhotovitel provedl opravu:

 • rozvodového řemene s vodní pumpou
 • výměnu hřídele
 • výměnu rozvodové sady
 • výměnu kardanové hřídele

Realizací projektu došlo k oprava dopravního automobilu L1Z, závazné parametry projektu byly splněny.

 

logo

 

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 307 v Poniklé

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005781

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti formou zateplení obvodového zdiva KZS s dimenzí 160 mm, zateplení stropů a střechy, výměna oken za nová s izolačními trojskly a výměna dveří.

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 581,6 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 91,58 tun/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve výši 0,432 tun/rok.

307

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 204 v Poniklé

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005780

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu zateplení obvodového zdiva, výměna oken a dveří a zateplení stropů a střech v objektu.

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 343 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 105,36 tun/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve výši 0,022 tun/rok.

204
 
V roce 2017 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na projekt:

Plánujeme s veřejností

celkové náklady: 100 250,- Kč
příspěvek Libereckého kraje: 67 900,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 32 350,-Kč

realizace projektu: leden - prosinec 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Plánujeme s veřejností“.

Předmětem projektu je zapojení veřejnosti do plánování budoucí podoby okolí kulturního domu a prostoru bývalého hřiště u Jizery. Potřeba revitalizace těchto prostor vzešla ze setkání s občany uspořádaném v roce 2016. Na společném setkání s občany se sbíraly nápady a podněty pro zpracovatele projektových studií.

 

V roce 2017 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na projekt: 

Oprava cesty na Novotný kopec

celkové náklady: 2 116 448,- Kč
příspěvek Libereckého kraje: 300 000,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 1 816 448,-Kč

realizace projektu: duben - listopad 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Oprava cesty na Novotný kopec“. Projekt zahrnoval opravu místní komunikace na Novotný kopec po provedené realizaci výměny vodovodního řadu. Došlo k úpravě podkladu a štěrkového podloží a položení asfaltového koberce. Komunikace byla po provedení prací souvisejících s výměnou vodovodního řadu v havarijním stavu.

 

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Obnova materiálu

celkové náklady: 40 881,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 24 528,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 16 353,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 185/17/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.5.2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24 528 Kč na realizaci projektu „Obnova materiálu“. Dodavatelem věcných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • žebřík Profi AI/HN3 čtyřdílný (45 kg) – 1 ks
 • ruční radiostanici DP 1400 Analog NiMH 1400 VHF – 2 ks

Díky realizaci tohoto projektu výjezdová jednotka obce posílila svoji akceschopnost. 

 

2, Obnova dýchací techniky

celkové náklady: 132 846,-Kč

příspěvek Libereckého kraje: 79 707,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 53 139,-Kč

Obec Poniklá na základě smlouvy č. OLP/1245/2017 obdržela účelovou investiční a neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Obnova dýchací techniky“. V rámci projektu byly zakoupeny dva sety dýchacího přístroje PSS3000/K/FPSS (nosič PSS3000, maska FPS 7730-K, kandahár, láhev K), 2 ks láhev carbon kompozit 6,9 L/300 bar, ventil Dräger EFV, 4 ks obalu na kompozitní lahev NOMEX DEVA 6,9 l, 4 ks zorníku k masce Dräger FPS 7000. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

 

V roce 2016 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na projekt: 

Opravy místních komunikací v Poniklé

celkové náklady: 744 750,- Kč
příspěvek Libereckého kraje: 300 000,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 444 750,-Kč

Realizace projektu: červenec 2016 – srpen 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Opravy místních komunikací v Poniklé“.

Projekt řešil opravu místních komunikací zasažených výměnou hlavního vodovodního řadu v hoření části Poniklé: 1) komunikaci "kolem čp. 164" na ppč. 2771/5 v k. ú. Poniklá, celková délka úseku 84 m, šířka komunikace 2,85 m, skladba nového povrchu: asfaltový beton, obalované kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť, dosyp krajnic po obou stranách. 2) komunikaci "za školou" na ppč. 2976/3, 1736/5 v k. ú. Poniklá, celková délka úseku 84 m, šířka komunikace 3 m, skladba povrchu: asfaltový beton, obalované kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť, dosyp krajnic po obou stranách. Obě výše uvedené komunikace byly ve více než havarijním stavu a po provedení prací souvisejících s výměnou vodovodu bylo nutné uvést je do provozuschopného stavu.

 

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj účelovou dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje projekt "Obnova vodovodu 2016, obec Poniklá"

oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

program: Program vodohospodářských akcí

logo

celkové předpokládané výdaje: 1 914 934,53 Kč
celková výše dotace z rozpočtu LK: 1 340 454,17 Kč

vlastní zdroje příjemce: 547 480,36 Kč (plus doprovodné "nezpůsobilé" náklady)

V rámci projektu bude

 • vyměněno 627,5 m hlavních vodovodních řadů
 • dokončeno 106 m vodovodu Klára
 • vyměněno ponorné čerpadlo na výtlaku Keříček

Stavební práce provede firma RULF Nová Paka, s.r.o.

 

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Nákup dýchací techniky

celkové náklady: 129 192,- Kč
příspěvek Libereckého kraje: 77 515,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 51 677,-Kč

V rámci projektu byly zakoupeny dva sety dýchacího přístroje PSS3000/K/FPS (nosič PSS3000, maska FPS 7730, kandahár, láhev carbon kompozit), 2 ks láhev carbon kompozit 6,9 L/300 bar, ventil Dräger a 4 ks obalu na lahev NOMEX DEVA 6,9 l. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

h4h5h6

 

2, Oprava vozidla CAS

celkové náklady: 50 875,-Kč
příspěvek Libereckého kraje: 24 950,-Kč
příspěvek obce Poniklá: 25 925,-Kč

V rámci projektu došlo k opravě cisternové automobilové stříkačky (vozidlo CAS 25 – LIAZ 101.806) – přetěsnění motoru a dalších netěsností včetně výměny spojky. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

h1h2h3

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet