Obec Poniklá
Obec Poniklá

Diskuse

Vážení, abychom v této sekci vyloučili úplně jalové příspěvky a svěží dílka internetových robotů, budou se pro veřejnost zobrazovat pouze vybrané (chcete-li censurované)dotazy až po zodpovězení příslušnou osobou. (Volný ring v podobě neřízené diskuse je zřízen o chlíveček níže.)

Datum vložení: 7. 9. 2014

Vážená Jano,

děkuji Vám za milé připomenutí i za rafinovaně podprahovou upoutávku na 4. říjen t.r.

 

Tomáš Hájek, 8. 9. 2014
Datum vložení: 31. 7. 2014

Problém má dvě roviny:

Za prvé:

Podle ust. § 3 odst.1, písm.a) zák.č.326/2004 Sb. jsou vlastníci a uživatelé pozemků povinni zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Případné nesplnění těchto povinností může být kvalifikováno jako nesplnění zákonných povinností s následným uložením sankčního postihu ve smyslu ust. § 79b odst.1, písm.a) cit. zákona   pokutou až do výše 30.000,-Kč.

Právnické osobě, která se dopustí stejným jednáním jiného správního deliktu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79f odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Za druhé:

Čerpá-li vlastník (nebo pachtýř) pozemku na údržbu zeleně dotace a přitom se o pozemek nestará, pak zřejmě porušuje pravidla dotačního titulu s možností postihu dle té které smlouvy o dotaci.

---

U oné prvé roviny je ovšem vždy problém určit míru přečinu, u roviny druhé předpokládám jasnější definici dostatečné péče o pozemek.  

 

Tomáš Hájek, starosta, 1. 8. 2014
Datum vložení: 30. 11. 2013

Vážený pane Hejrale, děkuji za připomínku, kterou v podstatě uznávám. Označí-li se jeden delší úsek komunikace společným hodnocením, může dojít (jako ve Vašem případě) ke zjednodušení. Vím, že některé části té cesty asi skutečně mohly být označeny nižším stupněm zachovalosti.

V obecné rovině jenom upozorním, že slovní označení stavu vozovky je relativně vztaženo k jejímu významu (tedy na páteřní komunikaci v husté zástavbě jsou kladeny zcela jiné požadavky, než na koncovou cestu u rekreačních objektů). Pasport vznikal v letních měsících roku 2013, jeho revise proběhne na jaře 2014, kde bude i na Vaši připomínku brán zřetel.

Eviduji ostatně Vaši letošní žádost na doplnění cesty vhodným materiálem, které je plánováno na jaro 2014 - včetně případného dílčího řešení odvodnění komunikace. Před provedením prací Vás budu kontaktovat, abychom si případně ujasnili zvlášť problematické úseky).

V úctě, Tomáš Hájek

Tomáš Hájek, 2. 12. 2013
Datum vložení: 18. 6. 2013

Doporučujeme k návštěvě!

Tomáš Hájek, 19. 6. 2013
Datum vložení: 10. 6. 2013

To je snad telepatie! O víkendu jsem se konečně začal probírat zaarchivovanou původní galerií. Nakonec jsem se rozhodl neobnovovat ji v externí podobě, ale převést ji přímo na nové stránky. Vyžaduje to ale nové utřídění a novou strukturu. Vám nicméně zašlu celý komplet všech divadelních fotografií přes úschovnu nejpozději o víkendu, ostatní si ještě chviličku počkají...

Tomáš Hájek, 10. 6. 2013
Datum vložení: 1. 6. 2013

Vážený Milane,

nezaspali. Na internet je časopis vyvěšován vždy do 1 měsíce po jeho vytištění (někdy v případě potřeby do 14 dní po vytištění).

Číslo "leden-únor" rekapitulující tyto dva měsíce, vyšlo tiskem v polovině března, bylo tedy na internet přidáno na přelomu března a dubna.

Číslo "březen-duben" vyšlo tiskem v polovině května, a na internetu tedy bude archivováno v tomto či příštím týdnu.

Z jiné stránky: Doporučuji zajistit si odběr tištěné verse (je to aktuálnější, pohodlnější a relativně levné - 60,-Kč ročně za šest čísel při donášce v rámci Poniklé, nebo 150,-Kč v případě zasílání poštou). Prodej tištěné verse je používán na krytí alespoň části nákladů na tisk, práci nakladatele a práci redaktora. Je tudíž zjevné, že obec preferuje tento typ čtenářů - k vyvěšování starších čísel na internet pak přistupuje spíše z pohledu archivace dat.

Děkuji za pochopení, objednávku tištěné verse lze provést u paní Novákové na tel.: 481 585 981, nebo na obec@ponikla.cz

Tomáš Hájek, 3. 6. 2013
Datum vložení: 24. 2. 2013

Vážená paní Njahutská,

ponikelští jeskyňáři s uspořádáním maškarního bálu počítají předběžně v neděli 17. března. Podrobnosti budou ještě upřesněny. Takže hurá do kostýmů!

Tomáš Hájek, 25. 2. 2013
Datum vložení: 5. 2. 2013

Vážený pane Nováku,

zimní údržba je jednou z oblastí, kolem níž se každým rokem kupí spousta vášní a zklamaných (velmi často zcela nereálných) očekávání.

Zimní údržbu vybraných místních komunikací pro obec Poniklou zajišťují firmy pana Kučery z Roprachtic (dolení Poniklá, Nová Ves, Přívlaka) a pana Tangelmayera z Jilemnice (hoření a střední Poniklá a Preložka). Tyto firmy byly vybrány na základě široké veřejné soutěže poté, kdy ponikelské firmy ani živnostníci neměli o tuto nevděčnou službu zájem. Údržba komunikací firmami sídlícími mimo obec je ovšem určitou anomálií, která přináší svá úskalí, přesto bych si ale dovolil polemisovat s Vaší kategoricky kritickou poznámkou. Musíme si především vysvětlit, co od zimní údržby místních komunikací očekáváme a porovnat si vždy poměr "cena:výkon" takového zadání. 

Stává se pravidlem, že ihned po průletu prvních sněhových vloček se na OÚ rozdrnčí telefony - a já se pak trpělivě snažím vysvětlovat, že snad bude lépe, pokud s odklizením sněhu vyčká firma (v souladu s podmínkami smlouvy) do konce spadu sněhu (nebo do navršení 10 cm - to je mezní hranice, na níž stojí letitá smluvní praxe). S oblibou také vyřizuji dotazy, mají-li si tedy Ponikeláci pro možnost dostat se domů zakupovat lyže, sněžnice, rolby, skůtry, vrtulníky, tanky (sic!)... Nechci předchozími větami rozporovat náš logický společný zájem na protažených cestách, ale snažím se apelovat na rozumnou úvahu nad mírou jejich nezbytné údržby.

Obec Poniklá hradí údržbu cca 13 km místních komunikací, které jsou rozděleny do 4 kategorií dle důležitosti. Odtud se pak odvozují i mezní časy pro jejich zprůjezdnění od 4h do 48h dle významu. (Pochopitelně jsou tyto lhůty reálně mnohem kratší). Průjezd každé ze dvou polovin vsi při zapojení dvou traktorů trvá dle sněhových podmínek 2-5 hodin i odtud je zřejmé, že zejména sousedé v méně frekventovaných částech musí po sněžení počítat s několika hodinami menšího pohodlí - takové přívaly sněhu, aby se vůbec nedalo projet či projít nás ovšem naštěstí nepostihují, viďte? A výborně upravované státní a krajské komunikace tvořící páteř silniční sítě v obci dovedou i v případě teoretické nesjízdnosti místních komunikací prakticky každého až do těsné blízkosti cíle. Tolik jen k tomu, že i já občas pokrucuji hlavou...

Nicméně Vám dávám za pravdu v tom, že se občas vyskytne problém, který je třeba urychleně řešit - zejména při náledí. Pak jsem naopak velmi vděčný za včasné telefonické upozornění: 481 585 133, 603 569 389.

Positivní zprávou (alespoň tedy pro některé) na závěr budiž, že se od této zimy o několik set metrů prodloužila síť udržovaných obecních cest. Nadále však i v této oblasti existuje rozhraní, které většinu obecních cest řadí do kategorie zcela bez zimní údržby. (Narazil jsem teď na možná ještě zásadnější problém, který by byl ale na delší debatu...)

Vážený pane Nováku, děkuji Vám za podnět k vysvětlení některých okolností zimní údržby v Poniklé a zejména děkuji všem, kteří svým včasným a věcným upozorněním přispívají ke kvalitnější zimní údržbě místních komunikací.

Tomáš Hájek, 6. 2. 2013
Datum vložení: 17. 12. 2012

Nový zápis ZO je v úřední desce (později se přesune do archivu úřední desky). Starší zápisy ZO, rozpočty a další zvlášť důležité informace z minulých let budou na stránky dodány postupně v průběhu ledna.

Tomáš Hájek, 27. 12. 2012
Datum vložení: 22. 12. 2012

Kamery se na web vrátí začátkem ledna, počítáme s nimi. Zatím Vás odkáži alespoň na webovky z areálu Homole:

www.skihomole.cz/

Děkuji za strpení.

Tomáš Hájek, 27. 12. 2012
Datum vložení: 13. 12. 2012

(zkušební odpověď)

Až naprší a uschne!

Tomáš Hájek, 13. 12. 2012
Datum vložení: 11. 12. 2012

Tak gratuluji, podařilo se!

Tomáš Hájek, 13. 12. 2012

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet