Obec Poniklá
Obec Poniklá

Spolky

Největším bohatstvím Poniklé je dostatek činorodých obyvatel, kteří svojí spolkovou činností vytvářejí sousedský ráz života vsi. I v dnešní svrchovaně individualistické době si Poniklá zachovává pestrý vějíř aktivních spolků. A přestože spolková činnost nedosahuje již zdaleka svého vrcholu na přelomu 19.a  20. věku a za dob I. republiky, máme být stále na co hrdí:

Divadelní spolek Josef Jiří Kolár Poniklá

Nejstarší ponikelskou dodnes provozovanou spolkovou činností je ochotničení. V Poniklé jsou divadla vypravována již od roku 1864! Tehdy totiž do naší vsi připutoval se svou károu potulný loutkoherec Bažant a okouzlil své publikum tak mocně, že byl přemluven v Poniklé přezimovat, namalovat kulisy a oponu a secvičit s Ponikeláky první divadelní kus. A od té doby je u nás v různé intensitě Thalie škádlena až do dnešní doby. V současné době čítá spolek asi 50 umělců, kteří se věnují činohře a loutkovému divadlu. Divadelní spolek působí od roku 1997 pod hlavičkou ponikelského Sokola.

kolar 1kolar 2

SDH Poniklá

Spolkem s nejsilnější základnou je dnes Sbor dobrovolných hasičů Poniklá. Před ohnivým kohoutem nás střeží již od roku 1884. Vedle kvalitního zajišťování protipožární ochrany prostřednictvím výjezdové jednotky se sbor velmi aktivně věnuje práci s mládeží. Výkony ponikelských družstev na národních i světových hasičských soutěžích jsou fenomenální! Sbor také každoročně pořádá pro děti vlastní letní tábor a Dětský den.

sdh ponikla 1sdh ponikla 2

SDH Přívlaka

Hasičský sbor nad (do roku 1960 samostanou) obcí Přívlaka bdí od roku 1889. Přestože k dnešnímu dni již sbor není zařazen do systému protipožární ochrany coby výjezdová jednotka, nadále poskytuje platnou pomoc v případě živelných neštěstí. Družstvo přívlackých hasičů se také účastní soutěží družstev, byť vítězství ve sporotvních disciplinách není právě hlavním smyslem náštěvy těchto klání. Nezanedbatelné je i působení spolku na společenském dění. 

SDH PřívlakaSDH Přívlaka

Sokol Poniklá

Společná cvičení provádí Tyršovi stoupenci v Poniklé již od roku 1892. Výkladní skříní ponikelského Sokola je v dnešní době zejména volejbal, triatlon a aerobic. Ponikelští Sokolové pečují o Sokolský areál Na Vršku, kde provozují rekreační chatu Babettu a venkovní hřiště. Sokol dnes sdružuje pod svými křídly i další autonomní spolky, čímž naplňuje základní Sokolské heslo o tříbení těla i ducha.

sokol 1sokol 2

Včelaři

Chovatelé včel se sdružují ve spolku od roku 1912. Vedle starostí o vlastní včelí společenstva se soustřeďují na šíření osvěty mezi svými členy i veřejností. A zejména produkují opravdu výtečný med.

vcelari 1vcelari 2

TJ Poniklá (fotbalisté)

TJ Poniklá je přímým nástupcem Sokola Přívlaka, který byl ustaven roku 1921 a věnoval se jak tělovýchově, tak i hraní divadla. Od roku 1972 se vlajkovou lodí TJ Poniklá stává fotbalový oddíl. Zajímavou součástí spolku je také oddíl turistický, který pořádá pěší i cyklistické výlety po okolí. TJ Poniklá také tradičně pořádá pálení čarodějnic, sportovní ples a další podniky.

fotbal 1fotbal 2

Český červený kříž

Humanitární organisace Českého červeného kříže vznikla v naší obci roku 1947, ještě za živé vzpomínky na hrůzy německého válečného běsnění. Hlavní těžiště práce ČČK tkvělo vždy v zajišťování dobrovolnické zdravotní pomoci pro případ mimořádných událostí, i pro období relativního klidu - dárcovství krve, humanitární sbírky, zajišťování zdravotnického dohledu na obecních akcích. V Poslední době ČČK Poniklá úzce spolupracuje s Diakonií Broumov a organisuje dvakrát ročně sbírky humanitární pomoci. 

Jeskyňáři

Přestože krasový charakter ponikelského podzemí byl objeven již v předvečer první světové války, lze o skutečně organisovaném a systematickém průzkumu hovořit od roku 1967. Vedle mapování a občasném zpřístupňování ponikelského krasu je pozornost ponikelských jeskyňářů zaměřena též na podzemní důlní díla v tzv. Pískovně. Členové spolku se zůčastňují i mezinárodních expedic a pro nejmenší Ponikeláky pořádají Maškarní bál. 

jeskyně 1jeskyně 2

Organizace žen

Činnost Organizace žen se dnes navenek projevuje zejména při výpomoci ostatním spolkům a obci Poniklá při pořádání kulturních a sportovních akcí (např. Pohádkový les).

Myslivecké sdružení Kákov

Myslivecké sdružení Kákov obhospodařuje v Poniklé honitby na levém břehu Jizery (tedy katastrální území Poniklá). Ve sdružení Kákov jsou společně s ponikelskými myslivci také jejich kolegové z Víchové nad Jizerou, čímž je dán rozsah celého revíru. Každoročně spolek pořádá v Poniklé velmi oblíbenou Poslední leč.

myslivci kakov 1myslivci kakov 2

Myslivecké sdružení Kopanina

Myslivecké sdružení Kopanina obhospodařuje v Poniklé honitby na pravém břehu Jizery (tedy katastrální území Přívlaka). Ve sdružení Kopanina jsou společně s ponikelskými myslivci také jejich kolegové z Roprachtic, čímž je dán rozsah celého revíru.

myslivci kopanina 1myslivci kopanina 2

Autoklub

V dnešní době sídlí spolek v budově staré hasičské zbrojnice, kde si vybudoval autodílnu. Široké veřejnosti je Autoklub znám také jako hlavní pořadatel Večerů při svíčce, v rámci kterých probíhají zejména cestopisné besedy a komorní kulturní vystoupení.

Satori

Vokálně instrumentální sbor Satori pěje a hraje od roku 1992 zejména lidové písně, renesanční a barokní hudbu, koledy, spirituály, tradicionály i soudobou tvorbu. Zvláště napilno má soubor v adventní čas, kdy hojně vystupuje na koncertech v kostelích i plenéru. 

satori 1satori 2

Museum krkonošských řemesel

Obdivuhodný počin manželů Pičmanových vybudovat vlastními silami ve své stodole národopisnou exposici života krkonošských horalů je přístupný široké veřejnosti. Vedle četných drobných dárců se na provozu Musea krkonošských řemesel podílí občanské sdružení stejného jména. Neustále se rozšiřující výstavní prostory jsou přístupny od roku 1999. 

museum 1museum 2

Matice Tuláčkova

Učená společnost Matice Tuláčkova působí od roku 2001 na poli popularisace odkazu největšího z Ponikelských rodáků - Jiřího Václava Tuláčka, řečeného Mladčů.

matice 1matice 2

Mažoretky

Rázný pochodový krok a ekvilibristiku s hůlkami secvičují ponikelské mažoretky (vedené pod hlavičkou DDM Rokytnice nad Jizerou) ve dvou skupinách. "Berušky" nebo "Čekanky" jsou pak ozdobou plesů či oslav v širším okolí.

mazoretky 1mazoretky 2

Zkrášlovací spolek

Zkrášlovací spolek pečuje od roku 2010 o lepší vzhled Poniklé pořádáním úklidových brigád, zabývá se i rozvojem místních tradic (Ponikelské posvícení) a pořádáním sportovních a jiných akcí pro děti a seniory (Poslední jízda, pečení perníčků, turnaj v člověče nezlob se, etc.). Zkrášlovací spolek je součástí Ponikelského Sokola.

zkraslovaci 1zkraslovaci 2

Kabinet kerkonošské slovesnosti

Vlastenecko obrozenecký spolek ustavený roku 2010 k velebení staroslavné historie Poniklé a Krkonoš. Kabinet si vytýká za cíle systematické shromažďování dat o historii a současnosti regionu, zbudování knihovny regionálií (zejm. s ohledem na kerkonošské nářečí), rozvoj naučného turismu, studium a zvládnutí kerkonoštiny a vlastní publikační činnost. Těžiště svého zájmu presentuje spolek široké veřejnosti pořádáním veřejných trachtací (Tuláčkovy slavnosti, Masopust, Rozsvěcení vánočního stromu, etc.)  

kks 1kks 2

Sojčata

Folklórní kroužek pod vedením nejlepší vypravěčky kerkonoškých poudaček paní Slávky Hubačíkové rozvíjí umělecké dovednosti a cit k tradici u předškolních dětí. Kroužek působí od roku 2011 při MŠ Poniklá.

sojcata 1sojcata 2

Ke smazání

Interaktivní mapa

mapa

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet