Poniklá - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Pozvání na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poniklá

POZVÁNÍ  NA 17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  PONIKLÁ

v úterý 22. června 2021 od 19.00 hodin v přístavbě ZŠ Poniklá (čp. 148) 

PROGRAM

  1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele usnesení
  2. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
  3. Rozpočtová změna č. 2/2021
  4. Odpadové hospodářství – nový ceník SKS a.s.
  5. Odpadové hospodářství – svazková svozová firma EKO Jilemnicko
  6. Pozemky – vzájemné převody pozemků podél cesty na Přívlacký kopec (pozemky 28, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32, 36, 38/1, 44, 45, 46, 51, 1524, 1530, 1646, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1654/1, 1654/2, 1655, 1659, 1660, 1661, 1662, 1665, 1668, 1669/1, 1669/2, 1670, 1746 a 1747 vše v kú Přívlaka)
  7. Pozemky – darování marginálních pozemkových podílů v komunikaci ppč. 3019 v kú Poniklá obci
  8. Pozemky – prodej části ppč. 397/1 v kú Poniklá
  9. Diskuse

 

Datum sejmutí: 22. 6. 2021 Zodpovídá: Správce Webu