Navigace

Obsah

Zpět

Shrnutí krizových opatření k 27. 3. 2020

Vážení, možná se už v těch všech měnících se karanténních nařízeních ztrácíme, zkouším tedy udělat níže alespoň krátký přehled, jak by to teď mělo být (s přihlédnutím k naší vsi):

1, Všichni bychom měli zásadně omezit styk s jinými lidmi, s výjimkou chození do práce a na nejnutnější nákupy (jen jeden z rodiny).

2, Dodržovat pokud možno bezpečné vzdálenosti 2m od ostatních osob, neshlukovat se ve více než dvou osobách (nejste-li obyvateli jedné domácnosti)

3, Nosit všude na veřejnosti ochranné pomůcky úst a nosu (výjimkou je tedy pouze Vaše domácnost a zahrada u Vašeho domu, případně automobil – jedete-li v něm sami).

4, S často diskutovaným fenoménem chatařů se to má dle převažujícího výkladu tak, že se doporučuje, aby na chalupy vůbec nejezdili a zdržovali se v místě obvyklého bydliště. Existují však poměrně široké důvody, pro které mohou chalupy navštívit – jedná se tedy skutečně spíše jen o doporučení. Pokud chalupáři svoje nemovitosti na venkově navštíví, měli by se co možná nejvíce vyhýbat styku s místní komunitou.

5, Naopak striktně je zakázáno ubytovávání osob za účelem rekreace (pronájem pokojů a chalup jiným osobám, než příslušníkům rodiny majitele) pod citelnou sankcí.

6, V Poniklé je uzavřena ZŠ, MŠ, knihovna, OÚ pro veřejnost otevřen jen PO 14-17 a ST 9-12. Většinu úkonů lze odložit, nebo řešit telefonicky 481 585 981, obec@ponikla.cz (úřednice), 481 585 133, 603 569 389, Hajek@ponikla.cz (starosta). Pošta funguje normálně.

7, V domě čp. 432, kde sídlí naše pečovatelská služba Poniklá, jsou do odvolání zakázány návštěvy. Pro nutné výjimky kontaktujte předem paní Šubrtovou na tel.: 737 638 336. Pro zájemce můžeme v krátké době zajistit kontakt se seniory alespoň prostřednictvím videohovoru.

8, Ponikelské prodejny potravin svojí malou výměrou nespadají do režimu s vyhrazenými hodinami pro seniory, nakupovat může tedy kdokoliv, kdykoliv. Senioři by nicméně měli dostávat přednost, všichni by pak měli při nákupu používat jednorázové rukavice, nebo alespoň mikrotenové sáčky.

9, Rozvoz nákupů potravin, drogerie a léků pro seniory lze i nadále objednávat prostřednictvím pečovatelské služby Poniklá  - tel.: 737 638 336.

10, Z Kantýny lze objednat rozvoz obědů (jídlonosiče i jednorázové nádoby), případně si zde jídlo vyzvednout z okénka. Tel.: 739 612 520, www.kantynaponikla.com.

11, Ordinace paní doktorky Karáskové je dočasně uzavřena. Praktičtí lékaři nemohou ordinovat, pokud nemají odpovídající ochranné pomůcky - těch se však státu nedostává. Paní doktorka ale může vystavovat e-neschopenky a e-recepty po telefonické konsultaci (tel.: 777 328 487).

12, Mám pocit, že s rouškami si už více méně všichni ve vsi poradili. Opravte mne, pokud se mýlím. Děkuji všem, kteří k tomu dopomohli, a nabízím všem, kteří roušku ještě nemají, aby mi zavolali na 603 569 389. Díky několika ochotným místním ve velkém šijícím dobrovolníkům můžeme nějaké  roušky ještě rozdělit. Stejně jako distribuci hotových roušek můžeme pomoci se zajištěním materiálu na jejich šití.

13, Kdybyste pociťovali možné příznaky infekce, opravdu to nechoďte osobně hlásit do nemocnice (jak se občas také děje). Vždy volejte specialisovanou telefonní linku 1212.

TH

Vyvěšeno: 27. 3. 2020

Datum sejmutí: 12. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět